Written by Administrator on . Posted in Bahagian .

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB

1. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Memberi khidmat nasihat dalam semua urusan Perkhidmatan dan Perjawatan

Menguruskan semua urusan personal dari pelantikan hingga persaraan

Bertanggungjawab mengawal dan mengemaskinikan semua rekod yang berkaitan dengan Perkhidmatan dan Perjawatan

Menguruskan hal ehwal urusan tatatertib.

2. KEWANGAN DAN AKAUN

Memberi khidmat nasihat dari segi peraturan kewangan kepada semua bahagian.

Bertanggungjawab untuk mengawal dan mengesan semua peruntukan belanjawan mengurus.

Mengendalikan semua urusan Perkhidmatan Kewangan seperti pembayaran gaji, urusan stor dan lain-lain.

3. PENTADBIRAN

Memberi khidmat nasihat dalam semua urusan Pentadbiran Am termasuk sistem fail dan pemeriksaan kesihatan

Bertanggungjawab memastikan keceriaan dan keselamatan pejabat

Bertindak sebagai pihak Perantaraan antara Jabatan dengan agensi-agensi lain berkaitan urusan keselamatan dan pentadbiran am

Bertanggungjawab mengawal dan mengemaskinikan semua rekod yang berkaitan dengan Pentadbiran

Bertanggungjawab dalam hal ehwal kebajikan kakitangan