BMHeader

PILIHAN BAHASA  | BAHASA KETIGA 


 

faq p hubungi p maklumbalas p peta p
Soalan Lazim   Hubungi Kami      Aduan &
Maklumbalas 
Peta Laman

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB

 • Menggubal dan menyelaras pengubahsuaian undang-undang peraturan & perolehan yang berkaitan dengan perkhidmatan veterinar serta kebajikan haiwan;
 • Merancang dan melaksanakan Perlesenan Ladang-ladang ternakan;
 • Menyediakan Perkhidmatan Perundingan Ternakan/ Penternakan yang baik ( GMP ) bagi ladang ternakan dan Amalan Pemprosesan yang bagi (GMP) bagi loji pemprosesan produk haiwan ternakan
 • Merancang dan melaksanakan program pemeriksaan dan pengauditan untuk persijilan ladang ternakan ‘’Skim Amanah Ladang Ternakan’’(SALT) dan loji pemprosesan produk hasilan ternakan untuk Skim Veterinary Health Mark (VHM); dan
 • Mengurangkan pencemaran alam dengan memastikan semua ladang ternakan ruminan, babi dan ayam menepati piawaian kawalan pencemaran yang ditetapkan.

UNIT KAWALAN PENCEMARAN

 • Memantau & Menyiasat Aduan Berkaitan Pencemaran Dari Penternakan
 • Menjalankan Program-Program Kawalan Pencemaran Di Tempat Aduan  & Hot Spot
 • Program Kawalan Pencemaran Lalat 
 • Program Kawalan Pencemaran Bau Kolam Kimbahan Khinzir
 • Program Pemplotan Densiti Lalat
 • Khidmat Nasihat Kepada Penternak Dan Usahawan Berkaitan Kawalan Pencemaran
 • Sumber Rujukan Kepada Orang Awam Dan Agensi Untuk Mempelajari Proses Pembuatan UM, UMAS Dan Lain-Lain
 • Pusat Pemprosesan Um Dan Produk Berasaskan Um – Umas, Bokashi, Mudball
 • R&D Produk Baru Untuk Kawalan Pencemaran
 • Kajian Penggunaan Produk-Produk Baru Kawalan Pencemaran

 

SENARAI PEGAWAI BAHAGIAN REGULATORI