Written by Administrator on . Posted in Laporan/Maklumat.

Enakmen dan Peraturan

Enakmen dan Peraturan Yang DIkuatkuasa oleh DVS Pulau Pinang

  1. ENAKMEN PENTERNAKAN BABI 2016

  2. ENAKMEN PERLADANGAN UNGGAS  (NEGERI PULAU PINANG) 2020

  3. PENETAPAN TARIKH KUAT KUASA ENAKMEN PENTERNAKAN BABI 2016

  4. PERATURAN-PERATURAN PELESENAN PENTERNAKAN BABI (PULAU PINANG) 2020

  5. PENETAPAN TARIKH KUAT KUASA PERATURAN PENTERNAKAN BABI