Written by Administrator on . Posted in Laporan/Maklumat.

Rumah Sembelih

 
1)   Code of Veterinary Practice - Pig Abattoir  

2)   Code of Veterinary Practice - Ruminant Abattoir 

3)  Manual Rumah Penyembelihan Tempatan untuk Abatoir Ruminan 

4)  Carta Alir Kerja Bagi Permohonan Lesen Swasta Rumah Sembelih
 
        a)Permohonan Lesen Membina Rumah Sembelih image
 
       b)Permohonan Lesen Operasi Rumah Sembelih image
    

       c) Permohonan Pembaharuan Lesen Rumah Sembelih image


5)  Panduan pengguna Tatacara Permohonan Lesen Swasta Rumah Penyembelihan melalui Sistem SIHAT image

6) Garis Panduan Penyembelihan Ternakan Korban 
 
7) Senarai Pemegang Lesen Swasta Rumah Penyembelihan
       
        a)Ruminan image
 
       b) Babi image
 
 
8) Caj Penyembelihan dan Direktori Rumah Sembelih Jabatan
 
 
9) Kapasiti Rumah Sembelih Jabatan
 
 
10) SOP Ibadah Korban