Program Interaktif Memperkasa Kempen Kesedaran Haiwan 
(Penggunaan Antibiotik Dan Kesihatan Awam)
17 Ogos 2016
8.00 pagi - 5.00 petang
Dewan Auditorium , Dewan Millenium
Kepala Batas Pulau Pinang

 program

program1