Pengarah
Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Melaka
Jalan Air Keroh Lama
75450 Melaka
Tel: 606 2325103
Faks: 606 2327633

Url Laman Web :http://www.jpvmelaka.gov.my/