Pengarah

Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Perlis
Km 3, Jalan Utan Aji
01000 Kangar
Perlis
Tel: 604 9792600
Faks: 04 9764531

Url Laman Web :http://veterinar.perlis.gov.my/utama